FOSIA søger nye kræfter til formandsposten

Posted on Posted in Uncategorized

FOSIA søger ny formand/formandsduo, der kan stå ved roret og tegne organisationen fremadrettet. Desværre har de nuværende formænd ikke længere tiden til at drive organisationen videre, hvorfor, der nu søges nye kræfter og idéer til at varetage FOSIA.

 

FOSIA står for Forum for Social Innovation Aarhus og har det primære formål at udbrede kendskabet til konceptet ”Social innovation” hovedsageligt blandt studerende men også øvrige grupper med interesse for emnet. Hvorledes dette mål opfyldes er ikke fastlagt. Historisk har FOSIA årligt stået for en årlig case competition. Dette format er ikke fastsat, hvorfor de fungerende formænd har stor indflydelse på, hvilke initiativer foreningen skal byde ind med.

 

FOSIA har ca. fem et halvt år på bagen og blev oprindeligt startet af en gruppe studerende fra Statskundskab, der ønskede at social innovation burde komme mere i fokus blandt studerende i Aarhus. I fem år afviklede foreningen den årlige case competition, der oplevede stigende tilslutning både blandt deltagere og frivillige i foreningen. I 2016 blev det vurderet at udbuddet af case competitions i Aarhus var så stort, at FOSIA skulle prøve at søge nye veje, hvorfor foreningen prøvede kræfter med et mere digitalt format, hvor en mindre case competition ved navn Innovation challenge blev søsat på nettet.

 

Foreningen er i skrivende stund sat mere eller mindre i bero, således der nu ikke er nogen kørende projekter eller gruppe af frivillige tilkoblet. Således vil den nye formandsgruppe overtage en forening, den eller de selv kan være med til at præge i en ønsket retning. FOSIA ligger i forvejen inde med et stort netværk, website samt økonomiske midler der kan være med til at hjælpe det nye formandskab på vej.

 

Skulle ovenstående have interesse, kontakt os da på fosia@fosia.dk for en uformel og uforpligtende snak om organisationen.

 

De bedste hilsner

Sebastian, Mathias og Morten