Få Struktur På Din Innovationsproces

Posted on Posted in Artikler

 

Hvordan er man innovativ? Hvor skal man starte? Og hvordan arbejder man struktureret med social innovation? Spørgsmålene er mange og uden ét bestemt facit. I det følgende vil vi komme med et bud på, hvordan en innovationsproces let kan struktureres. Dette kan fungere som inspiration, hvis du deltager i vores INNOVATION CHALLENGE eller blot er nysgerrig på, hvordan en innovationsproces drives.

Metoden vi her vil præsentere er ét bud på, hvordan processen kan struktureres men husk, at der er flere måder at gøre det på. Vi anbefaler derfor at bruge dette indlæg som inspiration og eventuelt søg på nettet efter en metode der passer til dig.

Det kan være svært at have en masse gode idéer – for hvor skal man starte og slutte? Og hvordan skal man lige udvælge den bedste af idéerne. Der er mange veje til Rom også i forhold til, hvordan man sorterer, fra- og tilvælger. Alt dette skal vi se nærmer på i denne guide, der har til formål at hjælpe dine idéer til at blomstre og komme til livs, for herefter at give dig kompetencerne til at kunne udvælge den bedste af dem.

 

Innovations tre faser

For at kunne få mest muligt ud af dine idéer, kan du med fordel føre dem i gennem tre faser. I den første fase, arbejder du med en grundlæggende forståelse for FOSIA’s INNOVATION CHALLANGE og problemstillingen ”Hvordan gør vi Aarhus Universitet mere bæredygtig?”. I anden fase sætter du fokus på idéudviklingen og i den sidste fase, udvælger og sorterer du i blandt dine idéer. Disse idéfaser er ikke en innovationsproces, men snarere struktureret idéudvælgelsesproces.

 

Første fase – Formuler udfordringen/problemet

I første fase skal du sætte dig ind i hvilke rammer som omkranser Aarhus Universitet. Har de nuværende tiltag, med formål på at blive mere bæredygtige? Står de over for nogle fremtidige udfordringer og/eller problematikker?
Du skal samle information og udfolde dit vidensniveau i denne fase. Dertil skal du se på problemstilling ”Hvordan gør vi Aarhus Universitet mere bæredygtig?” Denne skal du belyse fra flere vinkler, så du hermed sikrer nogle innovative løsningsforslag.

 

Første øvelse består i at:

 • Lav et mindmap: Start med at skrive det centrale tema i midten af et stykke papir.
 • Byg videre: Skriv alle relaterede problematikker i cirkler rundt om det centrale tema
 • Udvælg et problem: Vælg den problematik, som du anser som mest væsentlig og omskriv den til et åbent spørgsmål uden for mange detaljer.
 • Formuler det herefter som et ’hvordan’-spørgsmål og på forskellige måder
 • Vælg den bedste formulering

 

Herefter kan du/I med fordel besvare følgende spørgsmål ud fra jeres valgte formulering:

 • Hvad er problemet?
 • Hvorfor er det et problem?
 • Hvornår er det et problem?
 • Hvad er årsagen til problemet?

 

Anden fase – idégenerering

For at kunne for flest mulige idéer i spil, er den fordel at lave en brainstorm. Herved sikrer man at hovedet bliver tømt for alle de associationer der kredser om udfordringen/problemet.

 

Anden øvelse består i at:

 • Vær kreativ: Afsæt min. 10 min til brainstorme over mulige løsningsforslag til problemstillingen
 • Skriv dem som korte sætninger på post-its. Ét løsningsforslag pr. post-it

 

Tredje fase – Konceptualisering

I tredje fase, som kendes fra uddannelsessystemet, er formålet at arbejde struktureret med idéudvælgelse – uden man på forhånd har valgt hvilken idé man ønsker at arbejde videre med. Hvis fase to har været god, så skulle der gerne være mange idéer i spil, som I nu skal gruppere og have et overblik over.

 

Tredje fase består i at:

 • Læg alle idéerne på bordet og grupper dem, efter hvilke I synes der hører sammen.
 • Hvis der er to af samme idé, så lad kun den ene blive på bordet.
 • Giv hver gruppering et navn
 • Gennemgå alle grupperingerne og spørg jer selv om de er løsningen til problemet
 • Placer grupperingerne i to bunker – ”realiserbar” eller ”ikke realiserbar”
 • Kassér bunken med ”ikke realiserbar”
 • Idéboks: Udvælg to kriterier, som skal opfyldes for at løse jeres problem – altså vurderingsparametre (fx omkostning og nytteværdi).
 • Tegn et koordinatsystem med de to kriterier på hhv. X og Y-aksen
 • Placer nu jeres valgte idéer i koordinatsystemet, en ad gangen, efter de to valgte vurderingskriterier
 • Tag en brugbar ide ad gangen, placer ideen i ideboksen, dvs. ift. de 2 valgte vurderingskriterier
 • Vælg de fem bedste idéer og identificer deres styrker, svagheder, muligheder og trusler.

 

Vælg nu den bedste idé! - Og kommunikér den på en passende måde.